REALPLAY REDM RP SERVER S RPG PRVKY
discord

Pravidla Serveru

Základní podmínky používání

Všechny aspekty pravidel, zásad, prosazování pravidel mohou být upraveny podle uvážení týmu Realplay.

Osobní urážky a/nebo slovní útoky mimo specifické situace roleplaye a všechny formy obtěžování jsou zakázány a budou mít za následek ban.

Rasismus, homofobie, transfobie, sexismus, nenávistné projevy a všechny formy cíleného hanlivého nebo urážlivého vyjadřování nebudou tolerovány a budou mít za následek trvalý ban.

Některé historické události, které se staly, jsou na našem serveru změněny, takže Lore serveru Realplay se odehrává v alternativním světě pro lepší RP zážitek. Je zakázán jakýkoli typ roleplaye zahrnující otroctví. Jako státy působnosti jsou brány ty, které jsou přímo uvedeny na mapě klasického RDR2, tzn. New Austin, West Elizabeth, Ambarino, Lemoyne a New Hanover. Začínáme rokem 1900.

Roleplay, textový/hlasový chat a obecné chování, které porušuje podmínky služby Twitch (ToS) nebo pravidla komunity Twitch nebo podmínky služby Discord, je zakázáno a bude mít za následek ban.


1. Minimální věková hranice pro získání statusu Whitelisted je dovršení 18 let.
2. Hráč je povinen hrát roleplay a za žádných okolností nevybočovat ze své herní role. Platí i v případě, že se na serveru nacházíte pouze Vy nebo minimální počet hráčů.
3. V případě že Admin vyhlásí na serveru “peacetime”, tak vše co se děje/stane v daném čase se nesmí RPit. Peacetime se vyhlašuje k plošnému testování a zdůrazňujeme, že vše co se během peacetimu stane si Vaše postava nepamatuje.
4. Hráč je povinen dohrát jakoukoliv RP situaci a případné spory řešit až po zahrání celé situace s Admin týmem na Discordu.
5. Je výslovně zakázáno komentovat RP ostatních hráčů a vyvolávat tak OOC spory.
6. Veškeré OOC provokace a trollování jsou zakázané.
7. Je zákaz kohokoliv a jakkoliv urážet (rasistické, sexistické a jiné nenávistné urážky) jiného člena komunity.
8. Respektujte rozhodnutí Admin týmu.
9. Jakékoliv obcházení banu je zakázáno.
10. Je zakázáno módování, podvádění nebo využívání bugů apod.. (Pokud objevíte bug, musíte jej nahlásit!)
11. Hráči jsou povinni používat stejný nick na Serveru jak na Discordu.
12. Je přísný zákaz používat vulgarismy, nevhodné výrazy nebo reklamy ve Vašem herním nicku.
13. Majitel účtu za něj zodpovídá, zároveň za škody na něm napáchaná. Propůjčování účtu je zakázáno!

Základní podmínky komunity

Jsme český server, veškerá komunikace musí probíhat v českém nebo slovenském jazyce.

Abyste mohli požádat o zařazení do seznamu a účastnit se komunity, musí vám být alespoň 18 let.

Musíte mít k dispozici kvalitní mikrofon. Pokud nevytvoříte nebo neudržíte dobrou kvalitu zvuku pro rozhovor na allowlistu nebo během hraní na serveru, bude to mít za následek zamítnutí žádosti nebo dočasný ban, dokud nebudou vyřešeny případné problémy s kvalitou zvuku.

Požadujeme, aby všichni členové komunity používali pro komunikaci a správu rolí službu RedM Realplay Discord. Neudržování členství na Discord serveru bude mít za následek odstranění z komunity a seznamu povolenek.

Pokud ve hře dojde k neshodám nebo případům porušování pravidel, měli by se všichni členové pokusit je řešit roleplayem, aniž by vystoupili z role charakteru. Jakmile je "scénář" dokončen, mohou členové poslat hlášení admin týmu. Pokud je problém naléhavý a musí být vyřešen okamžitě, můžete se obrátit na člena admin týmu RedM Realplay nebo poslat zprávu do místnosti "Podpora RedM Realplay" na Discordu. Hádky mimo postavu (OOC) nebudou tolerovány. Pokud se domníváte, že hráč porušil pravidlo, raději pošlete hlášení prostřednictvím funkce tiketu na našem Discordu, než abyste ho konfrontovali.

Všechny interakce se zbraněmi (střelba, bodání, házení atd.) mají své následky a musí se s nimi tak zacházet, jako by byly skutečné. Cvičný nebo falešný boj se zbraněmi není povolen.

Využívání glitchů, exploitů, hacků, bugů pro osobní zisk bude mít za následek ban na serveru. Hackování, bude nulově tolerováno a bude mít za následek trvalý ban. Pokud objevíte závadu nebo zneužití ve hře, oznamte to prosím členům týmu.

RedM Realplay je seriózní prostředí pro roleplay a veškerý roleplay na serveru by měl mít základ ve vkusné a uvěřitelné realitě. Nadpřirozený RP je na serveru zakázán. Pokud bude váš roleplay považován za nevěrohodný, můžete být na základě posouzení týmu požádáni, abyste přestali hrát danou postavu nebo tento roleplay zastavili.

Komunikace s vedením

Nahlášení hráčů lze řešit pomocí tiketu na našem Discordu.

Veškerá komunikace mezi komunitou a admin týmem, týkající se RedM Realplay, by měla být považována za důvěrnou. Jako tým očekáváme, že veškerá formální komunikace bude probíhat s respektem.

Podmínky používání hudby

Přehrávání plných nahrávek jakékoli hudby/mluveného slova přes hlasový chat ve hře není povoleno. Tímto jednoduchým rozhodnutím se předejde problémům s autorskými právy na zvuk na úrovni celé komunity.

Zvukové desky a živé předvádění osobně vytvořené hudby je povoleno sdílet přes herní hlasový chat.

Podmínky postavy

Všechny postavy vytvořené na serveru musí být mít minimální věk 18 let.

Postavy mohou mít děti jako součást zmíněného příběhu postavy, ale děj a zaměření roleplaye musí být jinde.

Aktivní těhotenský roleplay není povolen.

Jména postav na RedM Realplay by měla být autentická a vaše vlastní jedinečná tvorba. Používání přesně replikovaných jmen postav z již existujících filmů, románů, televizních pořadů nebo jiných popkulturních a historických odkazů je zakázáno. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se pojmenování postavy, napište prosím zprávu libovolnému členovi admin týmu.

Postavy a příběh musí stárnout v souladu s časovou osou serveru. Rychlé stárnutí postav nebo backstory neuvěřitelným způsobem není povoleno.

Podmínky duelu

Duel je dohoda mezi dvěma osobami o předem domluvené přestřelce nebo boji s přísnými pravidly, obvykle za účelem urovnání sporu.

Legalizovaný souboj vyžaduje přítomnost strážce pořádku (zákona), který ověří, že oba účastníci formálně souhlasili s vedením souboje podle dohodnutých pravidel a že nedošlo k nečisté hře. Potenciální legální duelanti musí kontaktovat člena admin týmu, který jejich žádost musí schválit a následně na ni dohlížet.

Nelegální duely, které jsou vedeny bez přítomnosti policisty, nebo duely, při nichž dochází k nečisté hře, budou mít pravděpodobně za následek trestní obvinění všech zúčastněných účastníků nebo spolupachatelů.

Všechny souboje by měly skončit trvalou smrtí postavy nebo trvalým vážným zraněním poražené strany.

Hodnota života

Po celou dobu hraní na serveru si musíte vážit svého života i života ostatních. Postavy by měly jednat podle své osobnosti a způsobů chování, když čelí ohrožení života, ale vždy se musí snažit zachovat svůj vlastní život a omezit škody způsobené na životech ostatních.

Při dodržování těchto zásad je třeba používat zdravý rozum, který bude využíván i při jejich prosazování. Nedodržování těchto zásad může mít za následek ban.

Podmínky kooperativního hraní

RedM Realplay je kooperativní prostředí pro roleplay, kde každý hráč dodržuje povinnost vytvářet prostředí pro roleplay, které je ohleduplné k výsledkům a očekáváním nejen jeho vlastního roleplaye, ale i ostatních.

Níže je uvedena řada "roleplayových axiomů", které jsme identifikovali jako škodlivé pro výše zmíněné prostředí. Ačkoli vždy bude existovat prostor pro jinou interpretaci, dodržování níže uvedených axiomů a provádění roleplaye a hereckých schopností v plném rozsahu pomůže přispět k prostředí a komunitě, které chceme udržovat.

Out of Character (OOC)

Po celou dobu pobytu na serveru musíte zůstat v roli své postavy. Ignorování roleplayových interakcí a nekomunikace s ostatními na serveru se považuje za porušení charakteru a "fail rp". Za OOC je považováno veškeré sdělování informací mimo RP.

Roleplay (RP)

Roleplay je hraní vytvořené postavy a jejího příběhu ve vytvořeném herním světě. Hrající hráč je v podstatě herec, který v RP světě reflektuje svůj příběh a zároveň je nucen adekvátně reflektovat své RP vůči ostatním postavám.

In Character (IC)

Veškeré chování a sdělování informací uvnitř RP světa.

ME (/me)

Popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře.

1) Do /me vždy skloňujeme v třetí osobě.
2) Do /me je přísně zakázáno psát myšlenky (Příklad - /me přemýšlí nad tím co dnes bude dělat ).

[Příklady]

/me usmál se, /me zamračil se, /me zašklebil se
/me prstem pravé ruky si otřel krev ze rtu
/me uchopil Nicol za boky a tančí s ní do rytmu hudby

DO (/do)

Slouží k popisu vykonané činnosti s očekávanou reakcí jiného hráče. Zároveň slouží k širšímu popisu situace, prostředí a činnosti v pozadí.

1) Do /do je zakázáno lhát
2) Skrze /do nemůžete ovlivňovat RP ostatních hráčů (Příklad - /do Michaelovi během míření na suspecta vypadnul zásobník, /do pod Thomasem se propadnula židle)
3) Do /do je zakázáno psát myšlenky

[Příklady]

/do celý se leskne a voní po citrónu
/do pravou ruku má v sádře a kolem hlavy obvaz
/do na židli leží černá zdobená krabice s červenou mašlí

Kill on Sight (KOS)

Zabití hráče/postavy na první pohled bez předešlého RP.

[Příklady]

Jdete po ulici a proti Vám jde další hráč, který pouze prochází, ale Vám se daná postava vůbec nelíbí svým vzhledem a tak se rozhodnete že jej zabijete.
Přijdete na party a naprosto bezdůvodně začnete zabíjet lidi uvnitř.

Player Kill (PK)

Player Kill je aktuální zabití postavy, (v podstatě jste mechanicky hrou zabit/a).

1) Vaše postava utrpěla zranění a musí se nechat ošetřit lékařem, felčarem nebo kvalifikovanou RP osobou. V případě ošetření kvalifikovanou RP osobou je třeba dbát na druh zranění a prostředí ve kterém jej kvalifikovaná RP osoba provádí.

[Příklad]

Během utíkání před nebezpečnými lidmi spadnete z menší skalky a jste celkem vážně zraněný, Váš kvalifikovaný RP kolega Vás může patřičně ošetřit s tím, že pokud chcete dále utíkat, tak musíte utíkat tak jako kdyby jste byl/a na pokraji sil.

2) Vaše postava si vše pamatuje, ale je možné RPit částečnou amnézii. (je přísně zakázáno RPit úplnou ztrátu paměti)

[Příklad]

Vaše postava utrpěla zranění při kterém by mohla být zapříčiněna částečná amnézie. K RP částečné amnézii je potřeba mít RP důvod a nesmíte se tím vyhýbat žádným RP situacím. (Vyšetřování, Obvinění, CK apod..)

3) Pokud se Vaše postava nachází v PK (jste mrtví a máte odpočet na respawn), tak po skončení odpočtu musíte vyčkat na místě dokud nebude dokončeno RP dané situace, až pak můžete využít mechaniky hry pro teleport do města, kde jste povinni RPit návštěvu lékaře, felčara.

Character Kill (CK)

Character Kill je permanentní zabití postavy za kterou už není možné nadále hrát. Postava bude vymazána a hráč si může vytvořit novou postavu.

1) CK je vždy až na posledním místě a musí k němu být adekvátní RP důvod.

2) Každé CK musí být schváleno Admin týmem.

3) Hráč může udělit tzv. Situační Character Kill, na který je potřeba mít adekvátní RP důvod. Příklad -Někdo Vám před Vašima očima zabije ženu, člen Vaší frakce se Vám do očí přizná, že vynáší informace apod. V některých situacích může být tento typ CK udělen i Adminem.

4) Hráč si může udělit Self Character Kill v případě, že tím neovlivní RP ostatních hráčů. Zároveň se hráč Self Character Killem nesmí vyhýbat žádnému RP. Pro Self Character Kill platí stejné pravidlo jako pro Character Kill a každé SCK musí být schváleno Admin týmem.

5) Pokud máte schválený Character Kill na hráče, tak jej musíte provést dle pravidel jinak není CK platné. Následující informace je nutné připnout do otevřeného ticketu ve kterém máte CK schválené.
- Agresor vypisuje CK do LOOC chatu ve tvaru CK-INGAME jméno postavy. (Nutno vyscreenovat a odeslat do ticketu.)
- Místo činu.
- Způsob vraždy / příčina smrti.
- Manipulace s tělem a popřípadě důkazní materiál, který lze naleznout.

6) V případě, že nesouhlasíte s CK, tak se můžete formou ticketu odvolat. Následně je potřeba si obhájit důvody před Admin týmem.

7) V případě duelu (1 vs 1) je důležité informovat před samotným uskutečněním duelu vedení serveru pomocí ticketu, jelikož se bude jednat o CK.

Revenge Kill

Hráč, který dostal PK se po dobu 24 hodin reálného času nesmí mstít, ale ani se vracet na místo nebo do konfliktu, kde PK dostal. Příkladem je třeba situace, když v přestřelce dvou skupin dostanete PK, oživíte se mechanikou hry a poběžíte zpátky na místo unést jiného nepřítele (Vaše postava je po dobu 24 hodin po PK považována za zraněnou a tudíž neschopnou se mstít.)

1) Po 24 hodinách se hráč může mstít, s tím že tomu musí předcházet RP situace, ve které se poškozený hráč pokouší navázat jakýkoliv kontakt. V opačném případě by se jednalo o KOS.

Gross Roleplay

Tento druh roleplaye je považovaný za nechutný a nepříjemný a je povoleno pouze za určitých podmínek.

1) Pokud chcete uplatňovat gross roleplay, potřebujete povolení všech zúčastněných hráčů, o povolení žádáte v LOOC chatu.

2) V případě že jste odsouhlasil/a gross roleplay, ale během roleplaye je Vám něco nepříjemné můžete danou činnost zastavit do LOOC chatu. Mučitelé jsou povinni danou činnost přestat vykonávat.

Obsah gross roleplaye :

a) Rasismus - Je přísně zakázáno používat anglofonní rasistické výrazy, a to i v případě že všichni přítomní hráči s daným roleplayem souhlasili (použití N wordu).

b) Znásilnění

c) Kanibalismus

d) Sexuální obtěžování

e) Surové zacházení

f) Mučení - Je přísně zakázáno mučit hráče způsobem, který by na nich zanechal trvalé viditelné následky, které se nedají RPit. (Nemůžete uřezávat končetiny, vyřezávat ornamenty a odebírat orgány.) Během mučení můžete uřezávat části těla, které je možné přišít zpět. (Prsty, ucha, bradavky apod..) Odebrané části těla však nesmíte nijak znehodnocovat nebo likvidovat a musíte je vždy nechat v blízkosti poškozeného hráče, tak aby si je mohl odnést sebou do nemocnice.

3) Je přísně zakázáno při mučení omdlévat bez dostatečného zranění za účelem vyhnout se RP situaci.

Fear RP

Fear RP je hraní strachu, kdy je každý hráč povinen RPit strach z možné smrti.

1) Každý hráč musí adekvátně RPit strach o život své postavy. (V případě, že Vám nedělá dobře vydávat zvuky nebo nijak voicově RPit strach, tak využívejte /me a /do)

2) Je zakázáno vytahovat jakoukoliv zbraň v případě, že je na Vás namířena zbraň nebo jste například v bezprostředním nebezpečí s jinou zbraní (např. nůž, sekera apod..)

3) Každý hráč by měl brát v potaz, že Fear RP obsahuje široké množství situací od přepadení, únosy až po RP s šerifem při výslechu, kdy byste měli mít strach z možného oběšení.

Power Gaming

Provádění nereálných úkonů, které nepatří do “scénáře” reálného světa.

[Špatné příklady]

Několikrát jsem byl postřelen, ale i tak vezmu kamaráda co je v PK a utíkám s ním pryč.

nebo

/me uchopil povoz s koněm a hodil ho po kamarádovi

Je zakázáno vytahovat velké zbraně jako jsou brokovnice, opakovačka a pušky (tzv. Asspulling) bez předešlého RP.

[Správný příklad]

/me otevírá pouzdro na zbraň u koně a vytahuje z něj brokovnici

Meta Gaming

Všechno co se dozvíš mimo tvou herní roli a následně to využiješ ve hře, se považuje za metagaming.

1) Nemixovat IC a OOC

2) Nabádání k metagamingu, což znamená vypisování informací, které se daná postava nemá jak dozvědět je porušení pravidel.

3) Poznávání hráčů, dle hlasu ani vzhledu není možné. Pro dané pravidlo platí výjimka pokud jste s daným hráčem měli dostatečnou interakci.

[Příklady]

a) Jedná se o osobu Vám blízkou, čímž se rozumí člen Vaší rodiny, přítelkyně, milenka. (U přítelkyně a milenky je potřeba dbát na to, aby se jednalo o dlouhodobou interakci.)
b) Vaši přátelé nebo hráči s kterými jste prokazatelně vedli dlouhodobé RP. (Je potřeba oboustranně potvrdit.)
c) V případě, že chcete RPit poznávání lidí, tak můžete RPit přes /do a daný hráč Vám zahraje co si vybere, příklad: /do poznává pána v hnědém klobouku s knírem ze včera z dolů?

Horse Kill (HK)

Zabití koně natrvalo - pokud chce hráč udělit HK jinému hráči, je potřeba potvrzení Admin týmem formou tiketu. Pro HK je třeba mít dostatečný důvod a je možné ho uskutečnit až po jeho schválení v tiketu.

Krádeže

1) Zloděj který Vás okrádá, Vás může okrást o vše co máte u sebe, ale nesmí Vás nutit k výběru z bankovního konta.

2) Během vykrádání - únosů apod.., by měli šerifové dbát hlavně o zdraví rukojmí a neriskovat jejich život svým zásahem. (Neplatí v případě, že selže vyjednávání.)

3) V případě, že kradete povoz/koně jinému hráči a plánujete s ním vést dlouhodobější RP, tak je potřeba kontaktovat skrze tiket admin tým, tak aby admin tým mohl kontaktovat poškozeného hráče, aby danou situaci nezahrál jako bug a daný povoz/koně si vytáhnul ze stájí.

4) Přepadávání šerifů za účelem získávání zbraní je zakázáno. Je povoleno pouze v případě, že k tomu máte dostatečný RP důvod nebo po povolení od admina.

Kancelář šerifa

1) Šerifové a jejich zástupci Vás mohou držet v cele maximálně 1 hodinu reálného času. Mohou využít delší dobu jen v případě, pokud to všichni přítomní hráči odsouhlasí v LOOC chatu.

PVP

1) Zákaz zabití nebo zranění hráče/NPC na šerifské stanici, před šerifským NPC nebo v okolních prostorech stanice (ulice a okolí). V případě kvalitního RP důvodu lze porušit, ale je nutné to přímo konzultovat s Admin týmem formou tiketu.

2) Vážně doporučujeme před plánovaným PVP RP kontaktovat adminy o spectate nebo si alespoň celou situaci natáčet.

3) Maximální doba únosu je stanovena na 1 hodinu. Poškozený a agresor se mezi sebou na délce únosu mohou domluvit formou LOOC. V případě prodloužení doby z důvodů logiky RP, můžete kontaktovat Admin tým.

4) Unesená osoba nesmí být držena v interiéru do kterého se lze dostat jen skrze teleport.

5) Zákaz používání zbraní s optickým zaměřovačem (scope) při střelbě proti jinému hráči.

Trash RP

Je zakázáno na serveru jakkoliv trollit nebo trashovat ať už jménem své postavy nebo svým chováním. Je důležité nahlížet i na své okolí, což mimo jiné znamená i to, že není v pořádku, když půjdete během dne okrádat hráče uprostřed města. Příkladem je i třeba bezdůvodné napadání lidí, bezdůvodné nadávání jiným hráčům, bezdůvodné zabíjení NPC, parodování různých postav z filmů či jiných příběhů a další podobné chování.